U spazzin’ (pur oggi è na giurnata malamente)

Nu spazzin pulisc u marciapiede
quann u sol ancora nun è asciut
po’ avza l’uocchi pè verè che temp fa
pur stammattin a giurnata è nuvolosa
adda fa subb’t a finì d faticà

Vuò vrè ca pur oggi è na giurnata malament
Amma piglià u mbrell n’ata vota
E amma camminà cu l’uocchj nterra
Senza nisciun ca si vota pè salutà

Ormai u mal tiemp nun ci cagna nemmeno l’umore
u ciel è u stess dall’inizio d’a settimana
giust ogni tant esce un po’ di sole e qualche auciedd
allora ci incuntramm cu l’amici inda cuntana
a parlà di cose ca non ci fann né cavr e né fredd
tant u sapemm ca nun gnè mai niscun ca ci dà na man

Vuò vrè ca pur oggi è na giurnata malament
Amma piglià u mbrell n’ata vota
E amma camminà cu l’uocchj nterra
chian chian sta via l’amma pul’zzà

Amm voglia d parlà, tant sol quest sapemm fa
intant i signori ca stann inda la piazza du comun
fann solo progett d’ strade e cement in quantità
noi u sapemm ca lor nun pensan a nisciun
e allora guardamm u ciel ca mang oggi se vol arricurdà.

Vuò vrè ca pur ogg è na giurnata malament
amma piglià nu mbrell n’ata vota
E amma camm’nà cu l’uocchj nderra
c’è n’ata carta ca amma gì a devà